shopthuysinh.com
Cây thủy sinh cỏ Nhật vị trí trồng trung cảnh
Cỏ Nhật là dòng cây thủy sinh thường được xuất hiện trong các bố cục hồ thủy sinh phong cách nature (tự nhiên), đảm nhiệm vị trí trung cảnh hoặc tiền cảnh.
shopthuysinh.com