shopthuysinh.com
Cây thủy sinh Bucep Bucep Phalandra lá cạn
Cây thủy sinh Bucep lá cạn, Bucep là một loại cây thủy sinh đẹp thuộc họ của ráy, môi trường sống yeu thích ở nhiệt độ nước mát mẻ, có dòng chảy mạnh.
shopthuysinh.com