shopthuysinh.com
Bút đo TDS loại thường - TDS-3 Meter Hold
Bút đo TDS-3 là một sản phẩm giúp bạn đo lường các chất hòa tan trong nước bao gồm hàm lượng kim loại, khoáng và một số tạp chất khác một cách chính xác.
shopthuysinh.com