shopthuysinh.com
Bút đo TDS chính hãng YUELONG
Bút đo TDS là một công cụ giúp bạn kiểm tra thông số chất rắn hòa tan trong nước để có thể phục vụ cho việc nuôi trồng thủy sinh và tép cảnh.
shopthuysinh.com