shopthuysinh.com
Bút đo PH-80 của hãng HM Digital
Bút đo PH-80 của hãng HM Digital thuộc chuẩn bút đo PH điện tử cao cấp của hãng Digital HM, bút đo được thiết kế nhỏ gọn với màn hình hiển thị thông số rõ.
shopthuysinh.com