sheetnhac.net
Hợp âm Trời giấu trời mang đi – AMEE và ViruSs
"Trời Giấu Trời Mang Đi" là sản phẩm thứ 3 trong dự án 4 mùa được ST.319 Entertainment sản xuất để cô nàng AMEE ra mắt khán giả trong năm 2019.