sheetnhac.net
Hợp âm Lời trái tim muốn nói
"Lời trái tim muốn nói" là bài hát nói về những chuyển biến trong cuộc sống. Đó là những tâm sự của một người dành cho người bạn của mình. Là lời nói của chàng trai dành cho cô gái mình yêu,...