sexviet.pro
Ông chủ làm ơn để em yên
Ông chủ đem lòng yêu mến cô giúp việc, hễ đi làm thì không sao, về nhà là đè cô nàng ra sex hiếp dâm, dùng tiền lương để dọa dẫm cô bé. Kể ra thì cũng thật đáng thương, chỉ vì gia cảnh nghèo khó mà Ayumi Shinoda trở thành giúp việc khi mới …