sec-hvnh.com
[THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VÀ "MADE IN HAY MADE BY"] - SEC HVNH - CLB Chứng khoán Học Viện Ngân Hàng
|𝐒𝐄𝐂 𝐍𝐄𝐖𝐒| – 25/06/2019 Thời gian qua đã xuất hiện những thông tin trong câu chuyện Asanzo nhập linh kiện rồi xé nhãn Trung Quốc, dán tem nhãn Việt Nam vào để bán khiến dư luận bức xúc. Từ đó, câu chuyện “made in Vietnam” và thương hiệu quốc gia lại được đưa ra bàn [...]