scs.cz
Značení motorové nafty obsahující HVO
Na základě řady dotazů upřesňujeme správné značení motorového paliva obsahujícího HVO podle ČSN EN 16942 (značení motorových paliv) jde-li o čisté HVO, značí se symbolem "XTL" jde-li o směs HVO s motorovou naftou a je-li zachována odpovídající hustota konečné sm