scs.cz
Martin Mikl oceněn Hospodářkou komorou
V předvečer 29. sněmu Hospodářské komory byla oceněna řada osobností, které v uplynulém období přispěly k vylepšení podnikatelského prostředí v České republice. Jedním z oceněných byl i místopředseda představensva SČS - Unie nezávislých petrolejářů Martin Mikl. Blaho