scs.cz
Aktuální výsledky monitoringu kvality pohonných hmot napříč Evropskou unií
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) publikovala výsledky monitoringu kvality za rok 2017. Z výsledků vyplývá, že počet vad se v rámci EU mírně snížil (z 2,52% v roce 2016 na 2,46% v roce 2017). Z námi (SČS) sledovaných zemí došlo ke zhoršení ve Francii (na 3,74%),