scs.cz
Hospodářská komora k Národnímu akčnímu plánu čisté mobility
Vláda ČR dne 24.07.2018 projednala plnění úkolů Národního akčního plánu čisté mobility. K trvalé kritice SČS o nekoncepčnosti tohoto dokumentu se dnes přidala i Hospodářská komora ČR. Komora ve své tiskové zprávě konstatuje, že NAPČM zůstává obsahově hodně vzdále