samp-msp.sk
TA3 Prečo nebyť živnostník 4.6.2012 - Slovenská asociácia malých podnikov
Hosť: Ing. Vladimír Sirotka CSc., ekonomický expert Actoris System, s.r.o., prezident Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov.