samp-msp.sk
TA3 HOSŤ V ŠTÚDIU: Vladimír Sirotka o ochrane subdodávateľov 26.9.2012 - Slovenská asociácia malých podnikov
Ako vnímajú návrh zákona o ochrane subdodávateľov firmy, to nám už povie Ing. Vladimír Sirotka CSc., ekonomický expert Actoris System, s.r.o., prezident Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov.