samp-msp.sk
Tlačová správa Podmienky darovania 2 % z daní - Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov
Tlačová správa Podmienky darovania 2 % z daní Bratislava – 12. 02. 2014: Do 17. februára 2014 môžete požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si viete vypočítať 2% zo zaplatenej dane, a tie poukázať neziskovým organizáciám alebo nadáciám. Každý, kto [...čitajte viac...]