samandaroo.com
گردهمایی پزشکان طرح مطالعات بالینی و بازدید از سایت شرکت سامان داروی هشتم
شرکت داروسازی سامان داروی هشتم در آبانماه سال 1387 با هدف خدمت به بیماران تأسیس گردید. این شرکت از جمله مجموعه های دانش بنیان در حوزه بیوتکنولوژی می باشد که توانسته است