romanbuku.com
Jerangkung di dalam Kabinet Wawancara dengan Wan Nor Azriq
tas perintah Sufian Abas selaku juragan rumah penerbitan Roman Buku, Johan Radzi dan Azrin Fauzi telah diarahkan untuk mengintip gerakerja dan menggali beberapa gagasan Wan Nor Azriq via wawancara, selaras dengan penerbitan novel baharunya, Di
Johan Radzi & Azrin Fauzi