reshpcos.com
du an 9 - ResHPCos
Tên Dự án Nhà máy sản xuất mỹ phẩm chuẩn ASEAN GMP – Đông Dương Chứng nhận ASEAN GMP Địa điểm Cum Khu Công Nghiệp Cải Răng – P. Lê Bình – Huyện Vĩnh Thạch – TP. Cần Thơ Chủ đầu tư Công ty TNHH MTV Đông Dương Lĩnh vực Sản xuất Mỹ phẩm Hạng mục …