reshpcos.com
Dự án 5 - ResHPCos
Nhà máy sản xuất thực phẩm An Vạn Phúc Tên Dự án Nhà máy sản xuất thực phẩm An vạn Phúc Chứng nhận GMP HACCP Địa điểm Khu công nghiệp Sao Mai, Xã Hòa Bình – thành phố Kon Tum – tỉnh Kon Tum Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng An …