reshpcos.com
Dự án 4 - ResHPCos
Nhà máy sản xuất bao bì Lâm Tuấn THÔNG TIN CHI TIẾT Tên Dự án Nhà máy sản xuất Bao bì Dược phẩm Lâm Tuấn – Hậu Giang Chứng nhận WHO GMP/GLP/GSP Địa điểm đầu tư Khu công nghiệp Đông Phú – Châu Thành _ Hậu Giang Chủ đầu tư Công ty TNHH Lâm Tuấn …