researchis.cheap
Objectar el Món (Arts Santa Mònica, 2019)
Objectar el Món és un esdeveniment al voltant del paper dels dissenyadors en la qüestió clau del nostre temps: el replantejament de les vies de coexistència entre les formes de vida humanes i no humanes amb l’objectiu de fer possible la seva (i nostra) supervivència. Per fer-ho convidem a professionals del disseny de producte a […]