researchis.cheap
Disseny Trans (2015)
En el llenguatge científic, transposició indica processos de mutació genètica no arbitrària, efectuada de manera no lineal. La transposició és avui una teoria científica que destaca, com a fenomen clau, l’experiència acumulada de la comprensió en l’elaboració d’altres formes de coneixement. Això vol dir que la transposició descriu un fenomen de mobilitat i de referències […]