relocationandorra.com
Revisar la fiscalitat per tenir en compte, també, la intencionalitat en el delicte fiscal. - Andorra Relocation Blog. Life in Andorra is calm and very safe. With an excellent level of political and social stability. Fiscal residents of the Principality of Andorra can choose between two distinct statuses: – Residency without a work permit (category A) – Residency with a work permit. Are you interested in Andorra?. Call us: T.+376681010
Revisar la fiscalitat Economistes del Principat analitzen la proposta de modificar la tipificació del delicte fiscal tenir en compte, també, la intencionalitat.