reachsverige.se
Gå GO!
Har du ett hjärta efter att se Guds rike nå ut och beröra ungdomsvärlden i Sverige? Längtar du efter att få växa i hur du kan ge det vidare? Då har du din livs chans att göra just detta! Under två terminer får du stå med oss i visionen och arbetet i att nå ut med evangeliet och Gu