ptem.org.pl
Rozpoczęliśmy odliczanie do IV Kongresu Edukacji Medialnej - PTEM
IV Kongres Edukacji Medialnej/Spotkanie badaczy i praktyków jest organizowany wspólnie z Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej UŚ, Instytutem