ptb-med.com
ПТБ МЕД тренинги за:
• Комуникативни и презентационни умения. • Управление на конфликти и водене на преговори. • Самоутвърждаващо (асертивно) повдение. • Емоционална устойчивост. • Л