pos.lodz.pl
Zapraszamy do Poleskiego
W związku ze strajkiem nauczycieli zapraszamy do spędzenia czasu w przestrzeniach Poleskiego. Od 8.00 nasz ośrodek wraz z ogrodem jest otwarty dla dzieci i ich opiekunów.