pos.lodz.pl
Senioralia w Poleskim
Jak czytamy na stronie Urzędu Miasta Łodzi: Głównym celem organizowanych od 2013 r. Łódzkich Senioraliów jest zachęcenie osób 60+ do aktywnego stylu życia, poszerzania wiedzy, rozwijania pasji, a także wskazanie miejsc, w których mogą rozwijać swój potencjał*.