pos.lodz.pl
Partnerstwo strategiczne w programie Erasmus+ Akcja KA2 – For The Record (01.09.2019–31.08.2021).
Projekt zatytułowany „For The Record” jest skierowany do edukatorów osób dorosłych, którzy specjalizują się w pracy z osobami starszymi. Tematem, przewodnim, nad którym będziemy pracować w trakcie spotkań będzie pojęcie pamięci i przywoływania wspomnień, czyli wartości szczegól