pos.lodz.pl
Erasmus+ Akcja KA2 – Bądź na czasie - Partnerstwo Strategiczne na rzecz Osób Wykluczonych Cyfrowo (1.10.2017 – 31.03.2020)
Działania projektowe mają służyć zapobieganiu i przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu oraz wspierać włączanie osób starszych oraz osób z deficytami edukacyjnymi w aktywność prospołeczną i samopomocową, bowiem wiek i wykształcenie to zasadnicze czynniki sprzyjające marginalizacji.