pos.lodz.pl
KLANGOR POLESKI
W modernistycznej willi Karola Plihala, siedzibie Poleskiego Ośrodka Sztuki, przy płonącym kominku pragniemy wspólnie z Wami stworzyć platformę do twórczych spotkań z muzyką i refleksją nad przestrzenią dźwiękową. Wspólnie poszukiwać, improwizować i porozumiewać się za pomocą