pos.lodz.pl
Jan Zieliński
Poleski Ośrodek Sztuki żegna naszego wieloletniego kolegę, pracownika, wybitnego artystę, rysownika, plakacistę, scenografa odznaczonego medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.