pos.lodz.pl
Inauguracja zajęć artystycznych dla młodzieży w Poleskim Ośrodku Sztuki
W filii Poleskiego Ośrodka Sztuki ZTL"Harnam" im. Jadwigi Hryniewieckiej odbywają się próby Artystycznej Grupy Tanecznej "Alegoria" prowadzonej przez Patrycję Alenkuć. Od 4. listopada wznawiamy działalność pracowni plastycznej pod opieką Joli Królickiej.