pos.lodz.pl
Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego "Harnam" w Łodzi
W wyniku realizacji projektu budynek siedziby Zespołu Tańca Ludowego "Harnam" zostanie poddany termomodernizacji, co spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło i energię.