pos.lodz.pl
Warsztaty "Ewaluacja na start" w ramach projektu B.I.G. D.E.A.L.
Podczas spotkania KICK OFF z projektu B.I.G D.E.A.L. Poleski Oƛrodek Sztuki przeprowadziƂ eksperymentalny warsztat z Ewaluacji na start.