pinkulan.net
Nokia 8250 cực đẹp chính hãng. Chuyên điện thoại cổ
Mỗi góc cạnh của Nokia 8250 là một thế hệ điện thoại di động thật hoàn hảo. Nó thỏa mãn lối thiết kế, cách sống và công nghệ thật sự làm lóa mắt bạn.