pinkulan.net
Nokia 7710 Finland cảm ứng, đẹp 98%. Điện thoại xưa
Nokia 7710 là chiếc máy thuần cảm ứng, trong khi hầu hết các máy thời đó dùng bàn phím T9 thì Nokia 7710 chơi cảm ứng toàn bộ,