pinkulan.net
Nokia 7610 chiếc lá lớn mới 99%. Nokia chiếc lá lớn
Chuyên các dòng điện thoại cổ, điện thoại xưa, điện thoại độc, điện thoại lạ. Nhận tân trang tất cả các dòng điện thoại cổ - độc - lạ.