pinkulan.net
Nokia 7510a huyền thoại nắp bật. Nokia sao băng nắp gập
Vỏ của Nokia 7510 có 4 mầu, trong đó mầu “ mặc định” là xanh nước biển. Thêm vào đó, máy còn có lớp vỏ Xpress-on rất dễ thay đổi