pinkulan.net
Nokia 7250i cổ điển độc đáo mới 99%. Chuyên điện thoại cổ
Chuyên các dòng điện thoại cổ Nokia 7250i, điện thoại xưa, điện thoại độc, điện thoại lạ. Nhận tân trang tất cả các dòng điện thoại cổ - độc - lạ.