pinkulan.net
Nokia 6820 bàn phím qwerty gập. Chuyên điện thoại xưa
Nokia 6820 là kích thước của một chiếc điện thoại bình thường. Nhưng nó lớn hơn vào bên trong, với một bàn phím nhắn tin đầy đủ.