pinkulan.net
Nokia 6630 hàng cực độc, đẹp 98%. Chuyên các dòng điện thoại cổ
Nếu như trước đây, giao diện của Nokia 6630 chỉ sơ sài lại không có phần theme thì giờ đây đã có những phần mềm giả lập theme cho Nokia 6630