pinkulan.net
Nokia 6100 cổ một thời. Chuyên điện thoại cổ, điện thoại xưa
Nokia 6100 là một tầm trung phổ biến Nokia điện thoại di động đã có sẵn từ năm 2002 đến năm 2005. Nó đã được ngưng ủng hộ của nhiều mô hình tiên tiến.