pinkulan.net
Nokia 3310 huyền thoại trở lại. điện thoại xưa, điện thoại độc
Nokia 3310 đã được phát triển tại khu vực Copenhagen Nokia ở Đan Mạch. Nó là một chiếc điện thoại nhỏ gọn và mạnh mẽ có tính năng một 84 × 48 điểm ảnh