pinkulan.net
Nokia 3310 huyền thoại một thời. Chuyên điện thoại cổ
Chuyên các dòng điện thoại cổ, điện thoại xưa, điện thoại độc, điện thoại lạ. Nhận tân trang tất cả các dòng điện thoại cổ - độc - lạ.