pinkulan.net
Nokia 3220 cổ mà lại độc. Chuyên các dòng điện thoại xưa
Chiếc điện thoại Nokia 3220 này có thể được xem như là một bản nâng cấp của Nokia 3200. Giống như 3200, tùy chỉnh các tấm mặt sau có thể được tạo