pinkulan.net
Nokia 3220 thời trang mới 99%. Chuyên điện thoại cổ
Chuyên các dòng điện thoại cổ, điện thoại xưa, điện thoại độc, điện thoại lạ. Nhận tân trang tất cả các dòng điện thoại cổ - độc - lạ.