phutung.xehoioto.com
Tìm hiểu chức năng O/D trên xe hơi ô tô số tự động
Ký hiệu O/D nghĩa là Over Drive có nghĩa là khi sử dụng chức năng này, hộp số sẽ không thể chuyển lên số cao nhất.