phutung.xehoioto.com
Lọc gió điều hòa ôtô
“Khuất mắt khôn coi”, câu nói ấy càng chính xác đối với lọc gió điều hòa trên ôtô, bộ phận làm sạch nguồn không khí.